REGISTRA'T

Gràcies, les dades de registre han estat rebudes correctament al CLC i hem enviat* les teves dades d'accés al correu-e que has indicat en el formulari.

Una vegada verificada pel CLC la teva identitat, rebràs un nou correu-e confirmant que ja pots accedir amb seguretat a les àrees restringides del web.

*Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Registrar-me
Al registrar-te, acceptes la Política de Privacitat del CLC i l'ús de galetes

* Registrant-te podràs accedir a totes les àrees restringides del web, veure-publicar ofertes a la borsa de treball del CLC i recuperar el teu mot de pas si l'oblides
Inicia sessió com usuari/a CLC Has oblidat la teva clau d'accés? 

Hem enviat un correu electrònic a l'adreça amb què et vares registrar que conté el teu mot de pas.

*Recorda que si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Recuperar

Enviarem el teu mot de pas al correu-e amb el que et vares registrat.

Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

inici > Política de Privacitat del CLC
POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL CLC
En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades dins d'un fitxer responsabilitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, CIF: Q-5856430-C, inscrita en el Registre Públic de Col·legis Professionals de Catalunya. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.clc.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA o a tercers.

COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA.

Amb els límits establerts a la llei, COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA.

Així mateix, per accedir als serveis que COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA ofereix a través del web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d'allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a PASSATGE DE PAGÈS, 13 - 08013 BARCELONA o bé, enviant un correu electrònic a info@clc.cat.

Per poder accedir a la zona privada "Borsa de Treball" i "Usuaris Registrats" l'usuari disposarà d'un codi i clau d'accés que haurà d'introduir al Web.

COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l'usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es concedeixin per a l'accés com a usuari, impedint l'ús indegut o accés per part de tercers.

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a què COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, a l'adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic info@clc.cat, manifestant la seva voluntat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA o de les persones físiques o jurídiques que s'informi mitjançant l'adquisició d'un producte o servei. COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tots aquests drets. La cessió d'aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més a més del contingut inclòs a COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació. COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s'ha de confiar en ella como si ho fos. COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'aquesta, sense necessitat d'avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l'usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l'ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquest o dels seus virus informàtics, d'errades operatives o d'interrupcions en el serveis o transmissió o d'errades en la línea en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l'usuari. COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'utilitzar o d'utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA com en accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació:

1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web.
2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al web.
3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.
4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA no es responsabilitza de què la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

BORSA DE TREBALL

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenten inequívocament la incorporació de les seves dades personals al fitxer notificat a l'Agencia de Protecció de Dades, Col·legiats , del què és responsable el COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, així com el tractament informatitzat o no de les mateixes amb la finalitat de que puguin ser utilitzades pel COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, per a la finalitat de proporcionar una relació laboral entre candidats i oferents de feina i per a rebre enviaments d'informació sobre formació i feina que puguin ser del seu interès.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, són propietat exclusiva d'aquesta, llevat que s'especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.