PREMIOS "MARISOL VAAMONDE"

El Colegio Profesional de Logopedas de Galicia, en su Asamblea General de Febrero de 2014 aprobó la creación del Premio "Marisol Vaamonde", con el fin de fomentar la investigación y la innovación entre sus colegiados y favorecer la reflexión crítica sobre los actuales conocimientos y servicios.

Los premios están asociados a los pósters presentados en las Jornadas Internacionales del 17 y 18 de noviembre.

El plazo de presentación de los RESÚMENES termina el día 17 de Julio. Una vez aprobados, el plazo de presentación del los POSTERS termina el día 25 de Septiembre.

Desde la Junta de Gobierno del CPLGA os invitamos a todos a participar.
APLICACIÓ GRATUÏTA I PARTICIPACIÓ EN TESI DOCTORAL

MarLUC és una aplicació gratuïta en castellà per a telèfons mòbils o tablets que pot ajudar a les persones amb dificultats en el llenguatge. En aquests enllaços podeu obtenir més informació i descarregar-vos l'aplicació: 

Videos d'ajuda

Versió Apple (iPhone,iPad)

Versió Android

L'aplicació s'engloba dins d'un treball de tesi doctoral per al qual és interessant qualsevol comentari, sobretot de l'ús, casos en què ha estat d'utilitat, avantatges, inconvenients, possibles millores, etc. L'investigador agrairà les impressions que els que hagin provat l'aplicació puguin plasmar en aquest formulari: http://goo.gl/CTlRRY
 
CURS DE CREACIÓ DE PERSONATGES AMB LA VEU
(10a promoció)
A càrrec: Mònica Miralles  
Bloc I: 30 de Juny de 2017
De 9 30 a 13 30 hores.
Bloc II: 30 de Juny de 2017
14:15 a 17:45 hores
Lloc: C. Martí Codolar, 5, L'Hospitalet de Llobregat
IV JORNADA ACTUALIZACIÓN: TARTAMUDEZ
Prevención y tratamiento: infancia y edad adulta
Organiza: Instituto de Lenguaje y Desarrollo (ILD)
Día: 6 de julio de 2017
Lugar: ILD , Av. Alfonso XIII, 3, Madrid 
15% de descuento para colegiados

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat