7th ESSD CONGRESS AND WORLD DYSPHAGIA SUMMIT

L'European Society for Swallowing Disorders (ESSD) és una societat científica europea filial de la ACMCB que organitza el seu 7è Congrés anual i el primer Congrés Mundial de Disfàgia a Barcelona els propers 21-23 de setembre de 2017.

El congrés està dedicat al diagnòstic, tractament i recerca en la disfàgia orofaríngia associada a les malalties neurodegeneratives i l'envelliment i a les seves complicacions, i a revisar els últims avanços clínics i de recerca a nivell global (World Dysphagia Summit).

S'ha obtingut un rècord de participació pel 7è congrés de la ESSD: s'han presentat quasi 300 abstracts d'investigacions fetes per professionals de la salut dels 5 continents. El maneig dels pacients amb disfàgia requereix d'un equip multidisciplinari format per metges de diferents especialitats (neuròlegs, geriatres, radiòlegs, ORL, digestòlegs, rehabilitadors, cirurgians, foniatres, etc), logopedes, dietistes-nutricionistes, infermeres, fisioterapeutes, etc.

Es tractarà d'un esdeveniment únic que no tornarà a donar-se a Barcelona fins d'aquí a molts anys. El congrés combina presentacions amb workshops i exhibicions d'instruments, aliments específics, tècniques, etc. Us podeu registrar per assistir al congrés (i a qualsevol dels esdeveniments de la setmana de la disfàgia) al web: www.essd2017.com . Hi trobareu els diferents preus i descomptes disponibles.
CURSO: INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN SORDERA INFANTIL
Organiza: AELFA-IF
A cargo: Lorena Pernas Cortiñas
Día: 28 de octubre de 2017
Lugar: El patio Valavi
C/ Poeta Curros Enríquez, 11 (bajo), Lugo
Descuento para colegiados
MÁS FORMACIÓN
Cursos de logopèdia on line.
Formació especialitzada.
Acreditació de la Comisión de Formación Continuada de Castilla-La Mancha (Sistema Nacional de Salud).
Bonificació per a empreses (gratuït per a treballadors contractats en empresa privada)
Descompte per a col·legiats
XXXI CONGRESO INTERNACIONAL AELFA
LOGOPEDIA: CONECTANDO CIENCIA Y PROFESIÓN
28-30 de junio de 2018
Lugar: Hotel Abades Nevada Palace
c/ de la Sultana, 3, Granada
Las inscripciones al Congreso y a los talleres comenzarán a partir del 19 de Septiembre de 2017

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat