JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES DE COORDINACIÓ INTERPROFESSIONAL AMB LOGOPEDES
Organitza: Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana
Dia: dissabte 11 de novembre de 2017
Lloc: Saló d'actes d'ADEIT,
Plaça Virgen de la Paz, 3, Valencia
L'assistència és gratuïta i com l'aforament és limitat serà necessari que envien el formulari d'inscripció adjunt al correu: técnico@colegiologopedas-cv.org
Esperar la confirmació de plaça per email .
COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE CASTILLA Y LEÓN
CURSOS:
- CURSO ESPECIALIZADO TEÓRICO-PRÁCTICO. PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA EVALUACIÓN EN MOTRICIDAD OROFACIAL
A cargo: Sr. Franklin Susanibar
Fecha: 17-18 de Mayo del 2018.
Lugar: Hotel Vincci Frontaura. Paseo de Zorrilla, 332. Valladolid.

- CURSO ESPECIALIZADO TEÓRICO-PRÁCTICO EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL TRASTORNO DE LOS SONIDOS DEL HABLA ? TSH: MÉTODO F-SUSANIBAR
A cargo: Sr. Franklin Susanibar
Fecha: 19-20 de Mayo del 2018.
Lugar: Hotel Vincci Frontaura. Paseo de Zorrilla, 332. Valladolid.
Atenció a tots els col·legiats!
COL·LABORACIÓ EN ENQUESTA EUROPEA SOBRE INTERVENCIÓ EN TEL

L'Acció COST IS1406 Millorar les habilitats del llenguatge oral dels nens a Europa i més enllà - Una col·laboració centrada en les intervencions per a nens amb dificultats per aprendre la seva primera llengua (http://research.ncl.ac.uk/costis1406/ ), és una xarxa d'investigació que compta amb 36 països membres i que demana col·laboració de professionals que tinguin sota la seva responsabilitat la intervenció amb infants amb Trastorn Específic del Llenguatge o Trastorns del Desenvolupament del Llenguatge contestant una enquesta.
A altres països la resposta ha estat massiva! Col·laboreu!

Vídeo de presentació:

Enllaç a l'enquesta:
CURSO: INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN SORDERA INFANTIL
A cargo: Lorena Pernas Cortiñas
Organiza: Vocalía de AELFA-IF de Galicia
Día: 28 de octubre de 2017
Lugar: El patio Valavi. C/Poeta Curros Enríquez, 11 (bajo), Lugo
Descuento para colegiados
III TALLER DE MESTRES: LA SÍNDROME X FRÀGIL A L'AULA. UN ENFOCAMENT PEDAGÒGIC.
Organitza: Associació Catalana Síndrome X Fràgil
Dia: dissabte 28 d'octubre de 2017
Lloc: Teatre de La Salle Gràcia
Plaça del Nord, 14. Barcelona
La inscripció és gratuïta i estarà oberta fins al dijous 26 d'octubre
CURS BÀSIC: BASAL STIMULATION®
A càrrec: Bárbara Roller
Organitza: IN-NEURO
Dia: 10, 11 i 12 de novembre de 2017
Lloc: IN-NEURO
C. Onze de setembre, 32, Vilaseca
Descompte per a col·legiats

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat