SÍNDROME ALCOHÒLICA FETAL
SEUminaris del Màster
Dia: 26 d'octubre de 2017
Hora: 18.30 h
Lloc: Seu UOC, Terrassa
C. Colom, 114, Vapor Universitari
A tots els assistents se'ls expedirà un certificat d'assistència de dues hores. L'assistència a la sessió és gratuïta, però cal que empleneu el formulari que trobareu a l'enllaç adjunt.
JORNADA: ACTUALITZACIÓ EN PATOLOGIA DEL LLENGUATGE EN DANY CEREBRAL ADQUIRIT I MALALTIES NEURODEGENERATIVES: DIAGNÒSTIC, AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ 
Dia: 10 de novembre de 2017
Lloc: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS)
Av. de l'Estudi General, 4, Lleida
Descompte com a col·legiats amb conveni.
Cal acreditar la col·legiatura amb el carnet col·legial.
Inscripcions fins el 3 de novembre
CURS DE FORMACIÓ GENERAL PER A PERITS JUDICIALS
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Generalitat de Catalunya
Tarragona , 13 i 15 de novembre de 2017
Destinataris Professionals que consten inscrits a les llistes de perits judicials del Departament de Justícia.
Lloc de realització: C. Sant Antoni M. Claret, 17, baixos, Tarragona
Període d'inscripció: Del 16 al 29 d'octubre (ambdós inclosos)
Remetre el formulari d'inscripció emplenat a uiajcejfe.dj@gencat.cat
Un cop confirmada l'acceptació al curs, s'ha de satisfer l'import de 30,05 €.
CURSO: DE LAS CAPACIDADES INICIALES A LA PRODUCCIÓN DEL LENGUAJE: PRECURSORES Y CONTINUIDAD 
Ponente: Laura Bosch. Universidad de Barcelona.
Día: Sábado, 25 de noviembre de 2017
Lugar: Hotel ALIMARA c/ Berruguete, 126, Barcelona
Inscripción: aelfa@aelfa.org

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat