EL CONSEJO CONVIDAT A L'ASSEMBLEA DE LA CONFERÈNCIA DE DEGANS  
El passat 7 de juny la Facultat de Psicologia de la Universitat de València va acollir la Asamblea General de la Conferencia de los Decanos de Logopedia de las Universidades Españolas.
FINAL DE VIDA: REFLEXIONS SOBRE ELS DRETS QUE JA TENIM I ELS QUE ENCARA ENS FALTEN  
El passat 30 de maig la Dra. Glòria Cantarell va oferir una conferència al CLC per parlar, entre d'altres, dels orígens i finalitats de l'associació Dret a Morir Dignament (DMD) i de la situació legislativa actual. 
JORNADES INTERDISCIPLINARS CATALANES DE RESIDÈNCIES DE GENT GRAN 
Comencen de nou les reunions del Comitè organitzador de les 14es Jornades Interdisciplinàries Catalanes de Residències de Gent Gran
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
El passat 3 de juny el CLC va mantenir una reunió amb la Directora d'Estratègia i Responsabilitat Social Corporativa de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) per explorar possibles vies de col·laboració en matèria de responsabilitat social corporativa.
REUNIÓ AMB ENAPISC
El passat 4 de juny hi va haver una reunió entre la Comissió Mixta (CLC-Departament de Salut) i membres de la direcció de l'Estratègia Nacional d'Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC). 

Curso: DISLEXIA: APROXIMACIÓN TEÓRICA, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN

Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León

13 y 14 de julio de 2019

Inscripciones: secretaria@logopedascyl.es

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat