RECORDATORI COBRAMENT DE QUOTA
Recordeu que a primers de juliol es procedirà a efectuar el cobrament del rebut del segon semestre de la quota col·legial. Qualsevol modificació de quota s'haurà de notificar abans del 30 de juny.

ELS LOGOPEDES AL FÒRUM DIÀLEG PROFESSIONAL


El CLC segueix participant activament en el Fòrum de Diàleg Professional, una iniciativa del Departament de Salut que té per objectiu acordar les directrius per a identificar les necessitats dels professionals de la salut, elaborar el mapa territorial de necessitats i perfils de professionals de la salut en l?àmbit del Sistema Sanitari Integral d?utilització pública de Catalunya (SISCAT), i fixar les línies de treball i els elements de canvi a diferents nivells que permetin impulsar les polítiques de planificació i d?ordenació professionals de manera orientada a les necessitats identificades.

LLOGUER DE DESPATXOS

Posem a la vostra disposició relació de centres on es lloguen despatxos. Si us interessa heu de contactar-hi directament amb la persona de referència.

Curs: Estrategias y actividades para la mejora de la comprensión lectora
A càrrec de: Juan Cruz Ripoll
Dissabte 14 de setembre al CLC (8 hores)

Curs: Actualització en Comunicació No Verbal Gestual en Pacients amb Apràxia d?Extremitats
A càrrec de: Roberta Ghedina
Dijous 17 d?octubre de 16 a 20 h al CLC

Curs: Disfàgia orofaríngia pediàtrico-neonatal
Bloc 2: Abordatge logopèdic. Un repte en la pràctica clínica (1a edició)
A càrrec de: Raquel García Ezquerra
Dissabte 26 d?octubre al CLC (8 hores)


Curs: Disfàgia orofaríngia pediàtrico-neonatal
Bloc 2: Abordatge logopèdic. Un repte en la pràctica clínica (2a edició)
A càrrec de: Raquel García Ezquerra
Dissabte 9 de novembre al CLC (8 hores)

Curs: Alteracions orofacials vs alteracions articulatòries
A càrrec de: Ester Rodríguez León
Dissabte 16 de novembre al CLC (8 hores)

ASSEMBLEA DE LA INTERCOL·LEGIAL


El passat 25 de juny de 2019 a les 18 h va tenir lloc a l?auditori de la 8a planta de la seu de l?Associació (seu ICAB, Mallorca, 283; 08037 Barcelona) l?Assemblea General Ordinària de l'associació. La degana del CLC hi va estar present en representació del Col·legi.

SIGNAT UN CONVENI ENTRE L'ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL I L'APDCAT

El passat 25 de juny va tenir lloc la conferència Protecció de dades, col·legis professionals i exercici professional a càrrec de la Sra. Maria Àngels Barbarà, directora de l?Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i l'acte de signatura del Conveni de Col·laboració entre l?Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i l?Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

REVISTA PROFESIONES


El nomenament de la nova presidenta del Consejo, Mireia Sala, a la pàgina 10, secció "Actualidad", de la revista Profesiones de Unión Profesional .

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat