PRESENTACIÓ DE LA PÍNDOLA INFORMATIVA SOBRE DISFÀGIA 

A iniciativa del Colegio Profesional de Logopedas de Galicia amb la col·laboració del Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León, Colegio Profesional de Logopedas de Cantabria, Colegio de Logopedas de Castilla La Mancha, Colegio de Logopedas de Murcia, Colegio de Logopedas de Madrid, Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana i el Col·legi de Logopedes de Catalunya.

#tulugarenlamesa #disfagia #unlogopedafamoltmesdelquepenses

Agrairem ens ajudeu a fer difusió!
XXXII Congreso Internacional AELFA-IF y V Congrés CLC
RECORDATORI: HORARI D'ESTIU DEL CLC
Juliol i Agost: de dilluns a divendres de 8 a 15 h
Tancat del 12 al 25 d'agost 
REUNIÓ AMB EL PLA DIRECTOR SOCIOSANITARI
El passat 8 de juliol el CLC es va reunir amb Eva M. Malendo i Ingrid Bullich, tècniques del Pla Director Sociosanitari per parlar sobre el rol del logopeda en l'àmbit sociosanitari. 
Curs: Estrategias y actividades para la mejora de la comprensión lectora
A càrrec de: Juan Cruz Ripoll
Dissabte 14 de setembre al CLC (8 hores)

Curs: Actualització en Comunicació No Verbal Gestual en Pacients amb Apràxia d'Extremitats
A càrrec de: Roberta Ghedina
Dijous 17 d'octubre de 16 a 20 h al CLC

Curs: Disfàgia orofaríngia pediàtrico-neonatal
Bloc 2: Abordatge logopèdic. Un repte en la pràctica clínica (1a edició)
A càrrec de: Raquel García Ezquerra
Dissabte 26 d'octubre al CLC (8 hores)

Curs: Disfàgia orofaríngia pediàtrico-neonatal
Bloc 2: Abordatge logopèdic. Un repte en la pràctica clínica (2a edició)
A càrrec de: Raquel García Ezquerra
Dissabte 9 de novembre al CLC (8 hores)

Curs: Alteracions orofacials vs alteracions articulatòries
A càrrec de: Ester Rodríguez León
Dissabte 16 de novembre al CLC (8 hores)

LA COMISSIÓ DE DONES I IGUALTAT AL PLE DE DONES DEL PARLAMENT 

Anna Parés ha assistit en representació de la Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial al Ple de Dones celebrat al Parlament el passat 1 de juliol, per avançar en polítiques d'Igualtat.
NOTA DE PREMSA DEL COL·LEGI PROFESSIONAL DE LOGOPEDES D'EXTREMADURA 

El Jutjat del Contenciós-Administratiu Nº 1 de Mèrida ha dictat sentència sobre la denúncia formulada per una família extremenya en la qual es reconeix que Logopeda i Mestre d'Audició i Llenguatge són dues professions totalment diferenciades que s'ocupen d'àrees diferents.

Curso: Evaluación y diagnóstico clínico de las alteraciones de la deglución pediátrico-neonatal

A cargo de Raquel García Ezquerra

Colegio de Logopedas de Madrid
19 y 23 de octubre 

DADES D'OCUPABILITAT 

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha publicat el seu informe INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS. CURSO 2013-14 (ANÁLISIS HASTA 2018).
IDDSI EN CATALÀ
Els documents de la International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) s'han traduït al català. Durant tres mesos la traducció estarà disponible a https://iddsi.org/translations/ per a revisions i esmenes. Us animem a fer les vostres aportacions.
PRESTACIÓ d'ATENCIÓ SOCIAL A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT (PUA)
Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 18 de juny al 19 d'agost de 2019.
EL CLC A L'ACTE DE RECORD A LA CARME BRUNO
El CLC va estar present a l'acte de record a Carme Bruno, celebrat el passat divendres 5 de juliol a la Sala d'actes de l'Escola de Patologia del Llenguatge. A la fotografia, Núria Duaso (sotsdegana) i Mireia Sala (degana).

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat