EL CLC EN LA PUBLICACIÓ ESPECIAL DE L'11 DE SETEMBRE DEL DIARI ARA
REUNIÓ AMB LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ DE LA SALUT
El passat 5 de setembre del 2019 el CLC va mantenir una reunió amb la Sra. Carmen Cabezas, Sub-directora General de Promoció de la Salut i la Sra. Laia Asso, Metge pediatre del Servei de Maternoinfantil d'aquesta mateixa Subdirecció per parlar del rol del logopeda en l'àmbit de prevenció i promoció de la salut. 
REUNIÓ AMB LES DIRECTORES DE LA DGAIA i DE l'ICAA
El passat 5 de setembre del 2019 el CLC va mantenir una reunió amb la Sra. Ester Sara Cabanes, directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i la Sra. Agnès Russiñol, directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció per iniciar la revisió dels convenis que el CLC té signats amb ambdues institucions. 
Curs: Estrategias y actividades para la mejora de la comprensión lectora
A càrrec de: Juan Cruz Ripoll
Dissabte 14 de setembre al CLC (8 hores)

Curs: Actualització en Comunicació No Verbal Gestual en Pacients amb Apràxia d'Extremitats
A càrrec de: Roberta Ghedina
Dijous 17 d'octubre al CLC (4 hores)

Curs: Disfàgia orofaríngia pediàtrico-neonatal
Bloc 2: Abordatge logopèdic. Un repte en la pràctica clínica (1a edició)
A càrrec de: Raquel García Ezquerra
Dissabte 26 d'octubre al CLC (8 hores)

Curs: Valoración e Intervención del Trastorno Específico/Evolutivo del Lenguaje
A càrrec de: Gerardo Aguado Alonso
Divendres 8 de novembre al CLC (8 hores)

Curs: Disfàgia orofaríngia pediàtrico-neonatal
Bloc 2: Abordatge logopèdic. Un repte en la pràctica clínica (2a edició)
A càrrec de: Raquel García Ezquerra
Dissabte 9 de novembre al CLC (8 hores)

Curs: Alteracions orofacials vs alteracions articulatòries
A càrrec de: Ester Rodríguez León
Dissabte 16 de novembre al CLC (8 hores)
RECORDATORI: CURSOS SUBVENCIONATS (SENSE COST)
A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, hem tingut accés a diferents cursos subvencionats (sense cost) per als nostres col·legiats. Aquests cursos estan destinats a treballadors/es adscrits/es al Règim General, autònoms/es i persones en situació d'atur.  
COMUNICAT DEL CGCL EN L'INICI DEL CURS ESCOLAR
En l'inici del nou curs escolar, el Consejo General de Colegios de Logopedas recorda a la ciutadania i a l'Administració la necessitat d'una inclusió efectiva de professionals logopedes en el sistema educatiu inclusiu espanyol.
CURSO: PROFUNDIZACIÓN EN ELECTROESTIMULACIÓN TRANSCUTÁNEA E INTRAORAL APLICADA A LA LOGOPEDIA
A cargo de: BRUNO GUIMARAES
Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León
26 y 27 de Octubre de 2019
CURSO: FRENILLO LINGUAL ALTERADO: ÚLTIMAS APORTACIONES EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
A cargo de: Yvette Ventosa
Colegio Profesional de Logopedas de Castilla la Mancha
9 de Noviembre de 2019
RECORDATORI: BEQUES CURS 2019-2020
Publicada la convocatòria d'ajuts per a alumnes amb necesidad específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2019-2020.
Termini de sol·licitut fins el 26 de setembre. 
CURSOS DE CATALÀ DEL CPNL

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) obre un nou període de matriculació de cursos de català. Disposen de cursos generals de llengua, d'acord amb el Marc europeu comú de referència, amb certificació homologada. A més a més, tracten qüestions concretes, com ara l'atenció telefònica, com fer una exposició oral o com escriure a través de les xarxes socials, i posen a disposició de les organitzacions el Voluntariat per la llengua a les empreses.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat