21è ANIVERSARI DEL CLC 
14 de novembre 2019
Reserva't la data!
Més informació properament
Jornada: LES HABILITATS SOCIALS EN EL TRASTORN DE L'ESPECTRE DE L'AUTISME: UNA MIRADA EVOLUTIVA
Dimarts 5 de novembre a les 9 h a l'Auditori Cardenal Jubany (Blanquerna - Universitat Ramon Llull) 
Amb el suport del Col·legi de Logopedes de Catalunya
Descompte als col·legiats!
Curs: Actualització en Comunicació No Verbal Gestual en Pacients amb Apràxia d'Extremitats
A càrrec de: Roberta Ghedina
Dijous 17 d'octubre al CLC (4 hores)

Curs: Disfàgia orofaríngia pediàtrico-neonatal
Bloc 2: Abordatge logopèdic. Un repte en la pràctica clínica (1a edició)
A càrrec de: Raquel García Ezquerra
Dissabte 26 d'octubre al CLC (8 hores)
Places exhaurides, apunta't en llista d'espera.

Curs: Valoración e intervención del trastorno específico/evolutivo del lenguaje
A càrrec de: Gerardo Aguado
Divendres 8 de novembre al CLC (8 hores)
Places exhaurides, apunta't en llista d'espera.

Sessió: Estudi del CELF 5
A càrrec de: Gerardo Aguado
Dissabte 9 de novembre al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (3,5 hores)
Inscripció gratuita per a logopedes col·legiats.
Places exhaurides, apunta't en llista d'espera.

Curs: Disfàgia orofaríngia pediàtrico-neonatal
Bloc 2: Abordatge logopèdic. Un repte en la pràctica clínica (2a edició)
A càrrec de: Raquel García Ezquerra
Dissabte 9 de novembre al CLC (8 hores)
Places exhaurides, apunta't en llista d'espera.

Curs: Alteracions orofacials vs alteracions articulatòries
A càrrec de: Ester Rodríguez León
Dissabte 16 de novembre al CLC (8 hores)
Places exhaurides, apunta't en llista d'espera.

Curs: Interpretació dels signes d'alteració de la deglució mitjançant la prova de Videofluoroscòpia
A càrrec de: Viridiana Arreola
Dissabte 14 de desembre al CLC (4 hores)

Taller: La realidad virtual y la tecnología en la intervención logopédica de la tartamudez
A càrrec de: Manuela Torres
Dissabte 8 de febrer 2020 al CLC (8 hores) 
Jornada: "EL ROL DE LES DONES PROFESSIONALS"
Lloc: Sala d'actes del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) 
Dijous, 17 octubre a les 18 h
Es tracta del primer acte del cicle de tres que organitza la Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial conjuntament amb els col·legis que formen part i emmarcat dins de la col·laboració de la Direcció General d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Curso: Hipoacusia Infantil: Influencia en la adquisición del lenguaje y el desarrollo del aprendizaje
Impartido por Isabel Olleta. Logopeda, Audióloga, Audioprotesista y Experta en Atención Temprana.
Santander, sábado 23 de noviembre de 9 a 19 h.
CURS FORMACIÓ PERITS A LLEIDA
El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada organitza els dies 11 i 13 de novembre de 16 a 19 h un curs de formació general per a perits judicials a Lleida. Més informació clicant a l'enllaç.  

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat