CONCLUSIONS DEL FÒRUM DE DIÀLEG PROFESSIONAL


El passat 4 de novembre es va celebrar el III Plenari del Fòrum de Diàleg Professional com a cloenda d'un any de feina en el qual el CLC ha participat activament juntament amb altres organitzacions col·legials, sanitàries, docents, científiques, sindicals, ciutadanes i de govern.

REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE CURRÍCULUM I PERSONALITZACIÓ DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

El passat 4 de novembre el CLC va mantenir una reunió amb la Sra. Maite Aymerich, Directora General de Currículum i Personalització i la Sra. Immaculada Reguant, Subdirectora General d'Educació Inclusiva.
Curs: Disfàgia orofaríngia pediàtrico-neonatal
Bloc 2: Abordatge logopèdic. Un repte en la pràctica clínica (2a edició)
A càrrec de: Raquel García Ezquerra
Dissabte 9 de novembre al CLC (8 hores)
Places exhaurides, apunta't en llista d'espera.

Curs: Alteracions orofacials vs alteracions articulatòries
A càrrec de: Ester Rodríguez León
Dissabte 16 de novembre al CLC (8 hores)
Places exhaurides, apunta't en llista d'espera.

Curs: Interpretació dels signes d'alteració de la deglució mitjançant la prova de Videofluoroscòpia
A càrrec de: Viridiana Arreola
Dissabte 14 de desembre al CLC (4 hores)

Taller: La realidad virtual y la tecnología en la intervención logopédica de la tartamudez
A càrrec de: Manuela Torres
Dissabte 8 de febrer 2020 al CLC (8 hores)

Curs: Valoración e intervención del trastorno específico/evolutivo del lenguaje
A càrrec de: Gerardo Aguado
Divendres 13 de marc 2020 al CLC (8 hores) CANVI DE DATA!
Places exhaurides, apunta't en llista d'espera

Sessió: Estudi del CELF 5
A càrrec de: Gerardo Aguado
Dissabte 14 de març 2020 al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (3,5 hores) CANVI DE DATA!
Inscripció gratuita per a logopedes col·legiats.
Places exhaurides, apunta't en llista d'espera
COMISSIÓ DE DONES I IGUALTAT

Us informem del proper acte de la Comissió de Dones i Igualtat
"Corresponsabilitat i treball de cura" 27 de novembre de 18.30 a 20.30 h
Centre de Formació ICAB 
Inscripcions a www.tscat.cat
ADAPTACIÓ ESPANYOLA DE LES ESCALES PPVT5 / EVT3

Pearson busca col·laboradors per fer l'adaptació espanyola de les escales PPVT5 / EVT3.
En l'enllaç trobareu la informació ampliada.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat