INFORME SÍNDIC DE GREUGES


El Síndic presenta l'Informe anual sobre els drets dels infants 2019 que conté aspectes destacats de l'actuació del Síndic en defensa dels drets dels infants i adolescents. En l'apartat "Dret dels infants amb discapacitat" l'informe parla del dret dels infants a ser atesos pels serveis especialitzats en logopèdia en el sistema educatiu i en el sistema públic de salut.

REUNIÓ AMB EL DIRECTOR DEL PLA DIRECTOR SOCIOSANITARI

El passat 28 de novembre es va mantenir una reunió amb el director del Pla Director Sociosanitari, Sebastià Santaeugènia, i amb Ingrid Bullich, tècnica del PDSS, per parlar de la presència i el rol del logopeda en la xarxa sociosanitària de Catalunya. 
TORN D'INTERVENCIÓ PROFESSIONAL (TIP) 2020 

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha requerit al CLC que confeccioni la nova llista de pèrits judicials per a l'any 2020.
El termini finalitza el dia 20 de desembre de 2019, consulteu la normativa a l'enllaç.
Curs: Interpretació dels signes d'alteració de la deglució mitjançant la prova de Videofluoroscòpia
A càrrec de: Viridiana Arreola
Dissabte 14 de desembre al CLC (4 hores)

Taller: La realidad virtual y la tecnología en la intervención logopédica de la tartamudez
A càrrec de: Manuela Torres
Dissabte 8 de febrer 2020 al CLC (8 hores)

Curs: Valoración e intervención del trastorno específico/evolutivo del lenguaje
A càrrec de: Gerardo Aguado
Divendres 13 de marc 2020 al CLC (8 hores)
Places exhaurides, apunta't en llista d'espera .

Sessió: Estudi del CELF 5
A càrrec de: Gerardo Aguado
Dissabte 14 de març 2020 al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (3,5 hores)
Inscripció gratuita per a logopedes col·legiats.
Places exhaurides, apunta't en llista d'espera.
MICROLAB

Newsletter sobre la Normativa de Protecció de Dades per a mantenir-vos informats sobre notícies, novetats i esdeveniments relacionats.
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO ES REUNEIX AMB DIFERENTS AGENTS A MADRID

Els passats 26 i 27 de novembre la presidenta del Consejo General de Colegios de Logopedas, Mireia Sala, es va reunir amb diferents agents a Madrid, entre d'altres, Rodrigo Gutiérrez Fernández, Director General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Enrique de Martín Sánchez-Patón, Subdirector General Adjunto del IMSERSO i Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional.

PETICIÓ DE COL·LABORACIÓ EN RECERCA


La Unitat de Psicopatologia Infantil de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), inicia un estudi. Per dur a terme l'estudi necessiten la col·laboració de centres logopèdics i/o professionals titulats en logopèdia. Us ampliem la informació en l'enllaç.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat