HORARIS D'ATENCIÓ DEL CLC DURANT EL PERÍODE DE NADAL

Avui 3 de gener us atendrem de 9 a 13 h i de 15 a 19 h 

A partir del 7 de gener tornem amb l'horari habitual de 9 a 19 h
Curs: El Test Barcelona-2 en el context de l'avaluació clínica logopèdica 
A càrrec de: Jordi Peña-Casanova
Dijous 16 de gener 2020 al CLC (4 hores)
Inscripció gratuïta per a logopedes col·legiats/des al CLC.

Taller: La realidad virtual y la tecnología en la intervención logopédica de la tartamudez 
A càrrec de: Manuela Torres
Dissabte 8 de febrer 2020 al CLC (8 hores)

Curs: Valoración e intervención del trastorno específico/evolutivo del lenguaje 
A càrrec de: Gerardo Aguado
Divendres 13 de març 2020 al CLC (8 hores)
Places exhaurides

Sessió: Estudi del CELF 5
A càrrec de: Gerardo Aguado
Dissabte 14 de març 2020 al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (3,5 hores)
Inscripció gratuita per a logopedes col·legiats/des al CLC.
Places exhaurides

Seminari: Les escales de Wechsler: WISC V i WPPSI IV. Interpretació i anàlisi de casos
A càrrec de: Ignasi Ivern
Dissabte 18 d'abril 2020 al CLC (6 hores)
Inscripció gratuïta per a logopedes col·legiats/des al CLC.
II Conveni de Col·laboració entre l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona en l'àmbit de l'atenció a les persones asilades i migrants.


Els col·legis professionals refermen la col·laboració amb l'Ajuntament per ajudar professionals asilats i migrants per inserir-se al mercat laboral.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat