14es Jornades Interdisciplinàries Catalanes de Residències de Gent Gran
13 i 14 de març a l'Espai Pujades de Barcelona.

Podeu formalitzar ja la vostra inscripció i presentar els vostres treballs en format pòster.
El CLC assumeix una part del cost i concedeix 10 beques a les primeres deu inscripcions, aprofiteu-les!

Trobareu tota la informació clicant a l'enllaç.
Jornada informativa amb motiu del Dia Internacional de l'Implant Coclear
Dimarts 25 de febrer a les 19 h al CLC
Us hi esperem!

Celebració DEL - Dia Europeu de la Logopèdia
Dimarts 10 de març a les 18.30 h al CLC
Guardeu-vos la data!

Curs: Valoración e intervención del trastorno específico/evolutivo del lenguaje
A càrrec de: Gerardo Aguado
Divendres 13 de marc al CLC (8 hores)
Places exhaurides

Sessió: Estudi del CELF 5
A càrrec de: Gerardo Aguado
Dissabte 14 de març al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (3,5 hores)
Inscripció gratuïta per a logopedes col·legiats/des al CLC.
Places exhaurides

Seminari: Les escales de Wechsler: WISC V i WPPSI IV. Interpretació i anàlisi de casos
A càrrec de: Ignasi Ivern
Dissabte 18 d'abril al CLC (6 hores)
Inscripció gratuïta per a logopedes col·legiats/des al CLC.
Places exhaurides

Seminari: Disfàgia Orofaríngia en el Malalt Oncològic de Cap i Coll
A càrrec de: Natàlia Fina i Anna Tomàs
Dissabte 24 d'octubre 2020 (4 hores)
Avantatges Col·legials 

En aquest enllaç trobareu ofertes, promocions i avantatges que us ofereix el Col·legi.
Grup de Treball de la Intercol·legial sobre Discapacitat

El passat 7 de febrer el CLC va participar en la primera reunió del grup de treball sobre discapacitat de la Intercol·legial. La voluntat d'aques grup de treball és constituir un espai permanent de reflexió i col·laboració interprofessional en relació amb els drets i la protecció de les persones que tinguin qualsevol discapacitat. 
Comissió de Dones i Igualtat de La Intercol·legial

La Comissió de Dones i Igualtat de La Intercol·legial va dur a terme el passat dimarts 11 de febrer l'acte de presentació de l'estudi de les dones professionals a Catalunya. Trobareu més informació a l'enllaç.
Curs: Conceptos básicos de ortopedia y ortodoncia para logopedas
Colegio de Logopedas de Madrid  
22 de febrer a Madrid, descompte a col·legiats
Congreso 20+20 UNIÓN PROFESIONAL
"Profesiones unidas por un mundo en cambio" 
Madrid 5 i 6 de Març - Entrada gratuïta
Curs: LAX VOX
Colegio Professional de Logopedas de La Rioja
7 de març a Logroño
I Jornadas de Lectoescritura
Colegio Profesional de Logopedas de Extremadura
7 de març a Mérida 

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat