14es Jornades Interdisciplinàries Catalanes de Residències de Gent Gran
13 i 14 de març a l'Espai Pujades de Barcelona 

Podeu formalitzar la vostra inscripció. El CLC assumeix una part del cost i concedeix 10 beques a les primeres deu inscripcions, aprofiteu-les! 

Trobareu tota la informació clicant a l'enllaç
Celebració DEL - Dia Europeu de la Logopèdia
Dijous 12 de març a les 18.30 h al CLC
Us hi esperem!

Curs: Valoración e intervención del trastorno específico/evolutivo del lenguaje
A càrrec de Gerardo Aguado
Divendres 13 de març al CLC (8 hores)
Places exhaurides

Sessió: Estudi del CELF 5
A càrrec de Gerardo Aguado
Dissabte 14 de març al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (3,5 hores)
Inscripció gratuïta per a logopedes col·legiats/des al CLC.
Places exhaurides

Avaluació clínica dels fonaments del llenguatge. Anàlisi i interpretació. (1a edició)
A càrrec de Teresa Vilardaga i Belén Cumplido
Divendres 20 de març al CLC de 15 a 19 h

Avaluació clínica dels fonaments del llenguatge. Anàlisi i interpretació. (2a edició)
A càrrec de Teresa Vilardaga i Belén Cumplido
Divendres 27 de març al CLC de 15 a 19 h

Seminari: Les escales de Wechsler: WISC V i WPPSI IV. Interpretació i anàlisi de casos
A càrrec d'Ignasi Ivern
Dissabte 18 d'abril al CLC (6 hores)
Inscripció gratuïta per a logopedes col·legiats/des al CLC.
Places exhaurides

Seminari: Disfàgia Orofaríngia en el Malalt Oncològic de Cap i Coll
A càrrec de Natàlia Fina i Anna Tomàs
Dissabte 24 d'octubre 2020 (4 hores)

FPCEE BLANQUERNA


Diploma d'Especialització Universitària en Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu.

Descompte als col·legiats. 

MICROLAB

Podeu consultar la Newsletter de febrer 2020 sobre la Normativa de Protecció de Dades per a mantenir-vos informats sobre notícies, novetats i esdeveniments relacionats. 
Celebració Dia Internacional de les Dones

Comissió Dones i Igualtat de La Intercol·legial
4 de març a les 18 h al Col·legi d'Advocats
#donesintercolegial
Manifest de Suport Dia Internacional de les Malalties Minoritàries

El grup de treball sobre Discapacitat de La Intercol·legial, on el CLC hi forma part, dona difusió al manifest amb motiu del Dia Internacional de les Malalties Minoritàries avui dia 28 de febrer. 
Consejo General de Colegios de Logopedas de España

Comunicat Unitari dels 14 Col·legis de Logopedes de Espanya que constitueixen el Consejo General de Colegios de Logopedas @consejologopeda

III Jornada en Trastorns de la Comunicació i la Deglució: Prematuritat 

Dins del marc del grau de Logopèdia dels estudis de Salut de la UOC


28 de març a l'Auditori de l'IDIBAPS de Barcelona. 


La Xon Belmonte, secretària del CLC, participarà a la mesa institucional.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat