TRÀMITS ERTO I AJUTS PER A AUTÒNOMS 

Posem a la vostra disposició aquest document on hi trobareu informació que ens trasllada l'assessoria en relació a les causes de l'ERTO per força major (amb el procediment a seguir) i, en cas de negativa, l'opció de tramitar un ERTO per causes econòmiques, organitzatives o de producció (i també el seu procediment).

També es detalla la relació de la documentació a presentar per tramitar la sol.licitud de prestació per a aquells autònoms que NO han tramitat un ERTO.
RECORDATORI: HORARI D'ATENCIÓ COL·LEGIAL
Us recordem que us seguim atenent a través del telèfon 93 4878393 en l'horari de 10 a 14 i de 15 a 19 h i al correu electrònic info@clc.cat
RECORDATORI AJORNAMENT ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020

Us recordem que la Junta de Govern, en virtut del que disposa l'article 37.n) dels Estatuts, i de conformitat amb l'acord pres en la reunió celebrada el 18 de març del 2020, desconvoca l'assemblea general ordinària prevista per el dia 27 de març de 2020 amb motiu de l'alerta sanitària pel COVID-19. 
RECORDATORI AJORNAMENT DEL CONGRÉS 

Adjuntem de nou el 3r comunicat del comitè organitzador del XXXII Congrés Internacional d'AELFA-IF i V Congrés del CLC segons el qual s'ajorna un any la celebració del Congrés.
RECORDATORI: SUSPENSIÓ DE L'ACTIVITAT ASSISTENCIAL DE CARÀCTER NO URGENT DELS CENTRES, SERVEIS I ESTABLIMENTS SANITARIS DE TITULARITAT PRIVADA DE RÈGIM AMBULATORI  

El Departament de Salut resol suspendre tota l'activitat assistencial de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de provisió privada.

Des del CLC s'havia sol·licitat el tancament de centres el passat 18 de març a través d'una carta dirigida al President Torra i a la Consellera Vergés i el 20 de març amb la signatura d'un comunicat conjunt amb els col·legis de fisioterapeutes, odontòlegs i estomatòlegs, podòlegs i òptics i optometristes.  
Avaluació clínica dels fonaments del llenguatge. Anàlisi i interpretació. (2a edició)
A càrrec de Teresa Vilardaga i Belén Cumplido
Divendres 27 de març al CLC de 15 a 19 h
Places exhaurides (AJORNAT)

Seminari: Les escales de Wechsler: WISC V i WPPSI IV. Interpretació i anàlisi de casos
A càrrec d'Ignasi Ivern
Dissabte 18 d'abril al CLC (6 hores)
Inscripció gratuïta per a logopedes col·legiats/des al CLC.
Places exhaurides (AJORNAT)

Seminari: Disfàgia Orofaríngia en el Malalt Oncològic de Cap i Coll
A càrrec de Natàlia Fina i Anna Tomàs
Dissabte 24 d'octubre 2020 (4 hores)
AVANTATGES COL·LEGIALS EN GESTIÓ D'AJUTS I TRAMITACIÓ D'ERTO 

En resposta a la sol·licitud del CLC, l'assessoria SERVEIS INTEGRALS MCROUS, S.L.P. ofereix preus molt especials als col·legiats al CLC per a les gestions en relació amb les mesures derivades de l'ESTAT D'ALERTA.  
COMUNICATS DEL CGCL EN RELACIÓ AMB LA CRISI PEL COVID-19 

A la secció de notícies del web del Consejo hi trobareu les publicacions dels comunicats del CGCL en relació amb la crisi pel COVID-19 des del passat 12 de març.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat