BONA PASQUA!


Recordem que us seguim atenent a través del telèfon 93 4878393 en l'horari de 10 a 14 i de 15 a 19 h i al correu electrònic info@clc.cat  

LOGOPÈDIA I COVID-19

Benvolguts, Benvolgudes,

La Junta del CLC és ben conscient que quan aplaudim la tasca dels professionals de la salut ho estem fent per a tots aquells que, en primera línia, ajuden a la població malalta. També als companys logopedes que continuen fent la seva feina, i potser altres feines que se?ls deriven, en àmbits d?hospitals, atenció primària, clíniques, etc. A tots ells, tot el nostre recolzament.

Sabem que treballem amb incertesa i que cal adaptar-se dia a dia a allò que des dels Serveis o Unitats orientin. No hi ha guies o protocols d?actuació específics per a nosaltres i, en canvi, compartim gran part del risc d?infecció amb altres professionals.

Hem adreçat una carta a la Directora General d'Ordenació i Regulació Sanitària, al Director General de Professionals de la Salut, a la directora de l?Estratègia nacional de l?atenció primària i salut comunitària (ENAPISC) i al director del Pla Director Sociosanitari per tal que en algun moment puguem ser interlocutors en els plans de restabliment de l?activitat i el què això comporta.

Hem volgut alertar-los de la nostra preocupació davant el risc de noves pneumònies post extubació en els pacients que han patit COVID-19 i les necessitats de valoracions de la funció deglutòria tant en àrees de risc com un cop donats d?alta. Cal una previsió d?EPIs i de protocols d?actuació per als professionals logopedes que han de fer aquests valoracions.

Us adjuntem aquestes cartes i alguns documents que creiem que poden servir-vos. Anirem recopilant, actualitzant i compartint informació amb tots vosaltres.

Ànims a tots i cuidem-nos!

Junta de Govern

RECORDATORI: TRÀMITS ERTO I AJUTS PER A AUTÒNOMS


Posem a la vostra disposició aquest document on hi trobareu informació que ens trasllada l'assessoria en relació a les causes de l'ERTO per força major (amb el procediment a seguir) i, en cas de negativa, l'opció de tramitar un ERTO per causes econòmiques, organitzatives o de producció (i també seu procediment).

També es detalla la relació de la documentació a presentar per a tramitar la sol.licitud de prestació per a aquells autònoms que NO han tramitat un ERTO.

RECORDATORI: MESURES URGENTS EN RELACIÓ AL COVID-19


Adjuntem mesures urgents en relació al COVID-19 publicades amb data 01/04/2020 al BOE RD 11/2020.

Seminari: Les escales de Wechsler: WISC V i WPPSI IV. Interpretació i anàlisi de casos (AJORNAT) 
A càrrec d'Ignasi Ivern
Dissabte 18 d'abril al CLC (6 hores)
Inscripció gratuïta per a logopedes col·legiats/des al CLC.
Places exhaurides

Seminari: Disfàgia Orofaríngia en el Malalt Oncològic de Cap i Coll
A càrrec de Natàlia Fina i Anna Tomàs
Dissabte 24 d'octubre 2020 (4 hores)
RECORDATORI: AVANTATGES COL·LEGIALS EN GESTIÓ D'AJUTS I TRAMITACIÓ D'ERTO

En resposta a la sol·licitud del CLC, l'assessoria SERVEIS INTEGRALS MCROUS, S.L.P. ofereix preus molt especials als col·legiats al CLC per a les gestions en relació amb les mesures derivades de l'ESTAT D'ALERTA.

AVANTATGES  BANC SABADELL


Pla d'Acompanyament Solucions ICO.

GUIA DE TELEASSISTÈNCIA

El Consejo General de Colegios de Logopedas de España posa a disposició de tota la comunitat de logopedes col·legiats una Guia de Teleassistència elaborada per el Colegio de Logopedas de Murcia.
COMUNICATS DEL CGCL EN RELACIÓ AMB LA CRISI PEL COVID-19

A la secció de notícies del web del Consejo hi trobareu les publicacions dels comunicats del CGCL en relació amb la crisi pel COVID-19 des del 12 de març passat.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat