NOVES MESURES DEL RDL 15/2020


Adjuntem document amb noves mesures fiscals i financeres aprovades per el RDL 15/2020.

RESUM D'AJUTS A PYMES I AUTÒNOMS

Adjuntem document amb el resum d'ajuts a Pymes i Autònoms.
RECORDATORI: HORARI D'ATENCIÓ COL·LEGIAL

Us recordem que us seguim atenent a través del telèfon 93 4878393 en l'horari de 10 a 14 i de 15 a 19 h i al correu electrònic info@clc.cat   
SEMINARI: DISFÀGIA OROFARÍNGIA EN EL MALALT ONCOLÒGIC DE CAP I COLL

A càrrec de Natàlia Fina i Anna Tomàs
Dissabte 24 d'octubre 2020 (4 hores)
AVANTATGES COL·LEGIALS EN GESTIÓ D'AJUTS I TRAMITACIÓ D'ERTO

En resposta a la sol·licitud del CLC, l'assessoria SERVEIS INTEGRALS MCROUS, S.L.P. ofereix preus molt especials als col·legiats al CLC per a les gestions en relació amb les mesures derivades de l'ESTAT D'ALERTA.
NOTA DE PREMSA DE LA INTERCOL·LEGIAL 

La Intercol·legial reclama al Govern un pla d'ajuts per als i les professionals autònoms i mutualistes per compensar els efectes de la Covid-19. 
TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA

El Tribunal Arbitral de Barcelona posa en marxa una via ràpida telemàtica de resolució arbitral de conflictes a conseqüència del COVID-19. Un procediment àgil i completament garantista perquè pugui adreçar-s'hi qui necessiti una solució ràpida i definitiva, fins i tot sense disposar d'un conveni arbitral previ.
FORMACIÓ ONLINE I WEBINARS GRATUÏTS

La Intercol·legial ofereix i posa a disposició dels col·legiats Formació Online i Webinars Gratuïts.

Trobareu els enllaços de cada sessió a l'apartat de Formació Externa del Web del CLC.
COMUNICATS DEL CGCL EN RELACIÓ AMB LA CRISI PEL COVID-19

A la secció de notícies del web del Consejo hi trobareu les publicacions dels comunicats del CGCL en relació amb la crisi pel COVID-19 des del passat 12 de març.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat