PRE-RESERVA D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Sabent que hi ha dificultat per trobar els Equips de Protecció Individual necessaris pel reinici de l'activitat presencial, des del CLC s'està estudiant la possibilitat de facilitar la seva adquisició als col·legiats exercents autònoms o bé titulars d'un centre o consulta sanitària a través d'una comanda a gran escala que permeti negociar un preu més avantatjós.

Si hi estàs interessat, omple aquest formulari de pre-reserva abans de diumenge 10 de maig.
RECORDATORI: HORARI D'ATENCIÓ COL·LEGIAL

Us recordem que us seguim atenent a través del telèfon 93 4878393 en l'horari de 10 a 14 i de 15 a 19 h i al correu electrònic info@clc.cat  
MATERIAL SESSIÓ RECURSOS DIGITALS PER A LA INTERVENCIÓ EN COMUNICACIÓ I LLENGUATGE

Trobareu el material de la sessió de Recursos Digitals per a la Intervenció en Comunicació i Llenguatge a càrrec de l'Alex Escolà a la zona restringida del web, a l'Àrea col·legial, Informacions i recursos.
Seminari: Disfàgia Orofaríngia en el Malalt Oncològic de Cap i Coll

A càrrec de Natàlia Fina i Anna Tomàs 
Dissabte 24 d'octubre 2020 (4 hores)

III Jornada Online en Trastorns de la Comunicació i de la Deglució: Prematuritat


02-06-2020 17:00
Webinar Online
Organitzat per Universitat Oberta de Catalunya

El CLC és entitat col·laboradora.

AVANTATGES BANC SABADELL

Actualització de la Nota Informativa de la Línia ICO Avals COVID19.
FORMACIÓ ONLINE I WEBINARS GRATUÏTS

A l'apartat de Formació Externa del web del CLC trobareu enllaços a la Formació online i Webinars Gratuïts que ofereix La Intercol·legial.  
LA CELEBRACIÓ DE BIZBARCELONA S'AJORNA AL PROPER MES DE JULIOL

Fira de Barcelona ha decidit ajornar al proper mes de juliol la celebració de Bizbarcelona by Barcelona Activa, programat inicialment del 27 al 28 de maig.

Les noves dates previstes son els dies 8 i 9 de juliol en el recinte de Montjuïc.
COMUNICATS DEL CGCL EN RELACIÓ AMB LA CRISI PER LA COVID-19

A la secció de notícies del web del Consejo hi trobareu les publicacions dels comunicats del CGCL en relació amb la crisi pel COVID-19 des del 12 de març passat.
I JORNADA ONLINE DE LECTOESCRITURA
Colegio de Logopedas de Extremadura 
6 de juny

Més informació a l'enllaç.
Podeu consultar la informació sobre formació externa en l'enllaç adjunt.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat