PREUS PÚBLICS DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT PER A LA LOGOPÈDIA AMBULATÒRIA I DOMICILIÀRIA 

S'ha publicat al DOGC l'Ordre SLT/63/2020, de 8 de març, per la qual s'aproven els preus públics del Servei Català de la Salut, entre d'altres, els preus públics de la logopèdia domiciliària i ambulatòria.
ATENCIÓ PRESENCIAL AL CLC

Adjuntem document sobre el protocol d'actuació en l'atenció presencial a la seu del CLC.
14es JORNADES INTERDISCIPLINÀRIES CATALANES DE RESIDÈNCIES DE GENT GRAN

Les 14es Jornades Interdisciplinàries Catalanes de Residències de Gent Gran previstes per els dies 13 i 14 de març de 2020 es posposen als dies 12 i 13 de març de 2021.
Seminari: Disfàgia Orofaríngia en el Malalt Oncològic de Cap i Coll

A càrrec de Natàlia Fina i Anna Tomàs
Dissabte 24 d'octubre 2020 (4 hores)
CONVENI BLANQUERNA-CLC

Hem signat la pròrroga de conveni amb la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, Blanquerna, Universitat Ramon Llull per a l'acció formativa del "Diploma d'Especialització Universitària en Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu" per al curs 2020-2021.
AVANTATGES HOMECARWASH

Renta el cotxe a HOMECARWASH i gaudeix del Tractament Virucida Ràpid de forma GRATUÏTA durant el mes de maig. Sense necessitat de cita prèvia.
FORMACIÓ ONLINE I WEBINARS GRATUÏTS

A l'apartat de Formació Externa del web del CLC trobareu enllaços a la Formació online i Webinars Gratuïts que ofereix La Intercol·legial.
LA CELEBRACIÓ DE BIZBARCELONA S'AJORNA AL PROPER MES DE JULIOL

Fira de Barcelona ha decidit ajornar al proper mes de juliol la celebració de Bizbarcelona by Barcelona Activa, programat inicialment del 27 al 28 de maig. Les noves dates previstes son els dies 8 i 9 de juliol en el recinte de Montjuïc.
COMUNICATS DEL CGCL EN RELACIÓ AMB LA CRISI PEL COVID-19

A la secció de notícies del web del Consejo hi trobareu les publicacions dels comunicats del CGCL en relació amb la crisi pel COVID-19 des del passat 12 de març.
CURSO ONLINE: La feminización de la voz y del habla de la mujer transgénero

Colegio de Logopedas de Madrid
30 de maig de 9 a 20 h

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat