FRACCIONAMENT DE LA QUOTA DE JULIOL 2020 

Atenent a les dificultats econòmiques que la situació de crisi sanitària està ocasionant entre el nostre col·lectiu, la Junta de Govern ha acordat fraccionar la quota de juliol corresponent al segon semestre de 2020 en dos pagaments: la primera meitat el mes de juliol i la segona meitat el mes d'octubre.
ATENCIÓ PRESENCIAL AL CLC 

Us informem que hem restablert l'horari d'atenció col·legial de 9 a 19 h.
Adjuntem document sobre el protocol d'actuació en l'atenció presencial a la seu del CLC.
Seminari: Disfàgia Orofaríngia en el Malalt Oncològic de Cap i Coll

A càrrec de Natàlia Fina i Anna Tomàs
Dissabte 24 d'octubre 2020 (4 hores) 
AUTORITZACIÓ SESSIONS TELEMÀTIQUES

Us informem del text que ha elaborat l'empresa Microlab Hard i que podeu fer servir per demanar l'autorització per a les sessions telemàtiques quedant cobert el tema de la privacitat i la no difusió de les sessions. 
AVANTATGES HOTELIUS CLUB

Campanya ESTIU 2020 - ESTIUEJANT amb els millors descomptes des del 25 de maig fins el proper 17 de setembre. 
FORMACIÓ ONLINE I WEBINARS GRATUÏTS

A l'apartat de Formació Externa del web del CLC trobareu enllaços a la Formació online i Webinars Gratuïts que ofereix La Intercol·legial.
COMUNICATS DEL CGCL EN RELACIÓ AMB LA CRISI PEL COVID-19

A la secció de notícies del web del Consejo hi trobareu les publicacions dels comunicats del CGCL en relació amb la crisi pel COVID-19 des del 12 de març passat.
Curso: Evaluación e Intervención logopédica en las fisuras labiopalatinas
Colegio de Logopedas de Madrid
19 y 20 de junio

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat