DIÀLEGS PROFESSIONALS 
Logopèdia hospitalària durant i després de la COVID-19 

Inscriu-te a https://url2.cl/4ZrdH abans de diumenge 21 de juny a les 18 h i t'enviarem l'enllaç a la sessió perquè puguis connectar-t'hi.
HORARI ESTIU MESOS JULIOL I AGOST

Us informem que com és habitual l'horari d'atenció durant els mesos de juliol i agost serà de 8 a 15 h i, des del 10 fins el 23 d'agost romandrem tancats.

Adjuntem document sobre el protocol d'actuació en l'atenció presencial a la seu del CLC.

ORDRE PREUS PÚBLICS ICS


S'ha publicat al DOGC l'Ordre SLT/71/2020, de 2 de juny, per la qual es regulen els supòsits i conceptes facturables i s'aproven els preus públics corresponents als serveis que presta l'Institut Català de la Salut, entre els quals els de rehabilitació ambulatòria i logopèdia.

NOU TRÀMIT ELECTRÒNIC SOL·LICITUD PAGAMENT PERITATGES JUDICIALS

A partir de l'1 de setembre de 2020 el Departament de Justícia posarà en funcionament un nou tràmit electrònic per a la gestió de les sol·licituds de pagament dels peritatges judicials.

La posada en marxa del tràmit portarà implícita l'obligació de perit/a de relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics i per tal de facilitar el canvi s'han organitzat algunes sessions informatives destinades als perits que en algun moment d'aquests dos últims anys han realitzat algun peritatge judicial.

Durant els propers dies es posaran en contacte amb els perits destinataris d'aquestes sessions. Per a qualsevol dubte podeu contactar a l'adreça de correu electrònic: suportjudicial.dj@gencat.cat
Seminari: Disfàgia Orofaríngia en el Malalt Oncològic de Cap i Coll

A càrrec de Natàlia Fina i Anna Tomàs
Dissabte 24 d'octubre 2020 (4 hores)
AVANTATGES COL·LEGIALS

En aquest enllaç trobareu ofertes, promocions i avantatges que us ofereix el Col·legi.
AVANTATGES BANC SABADELL

PLA DE COMUNICACIÓ "PULSO" - L'EINA QUE POT AJUDAR-NOS A MILLORAR
Especialment útil per a Autònoms i petites empreses, una forma de veure l'evolució del negoci vers la resta del país, com evoluciona, com és recupera, com és mou la competència, etc.

SOLUCIONS A DISTÀNCIA del TPV per facilitar i millorar les opcions de Venda, tot un registre de Solucions innovadores perquè pogueu treballar de la forma més òptima.
FORMACIÓ ONLINE I WEBINARS GRATUÏTS

A l'apartat de Formació Externa del web del CLC trobareu enllaços a la Formació online i Webinars Gratuïts que ofereix La Intercol·legial.
VÍDEO SESSIÓ INTERCOL·LEGIAL SOBRE RISCOS LABORALS

Teniu disponible el vídeo de la sessió de la Intercol·legial del passat 26 de maig sobre "Riscos Laborals en l'exercici professional".
COMUNICATS DEL CGCL EN RELACIÓ AMB LA CRISI PEL COVID-19

A la secció de notícies del web del Consejo hi trobareu les publicacions dels comunicats del CGCL en relació amb la crisi pel COVID-19 des del 12 de març passat.

COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE GALICIA


Encuentro online con motivo del #DíaMundialdelCáncerdeCabezayCuello  

27 de julio de 17.30 a 19 h 

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat