PUBLICACIÓ BOE de 27 JUNY 2020

Adjuntem nova informació sobre les mesures que es podran començar a adoptar en relació a la reactivació de l'ocupació, protecció del treball i protecció del treballador autònom.
TARIFES LOGOPÈDIA SERVEI CATALÀ DE LA SALUT 2020

S'ha publicat al DOGC l'Ordre SLT/87/2020, de 17 de juny, per la qual s'estableixen per a l'any 2020 les tarifes màximes dels serveis de rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia que contracti el Servei Català de la Salut.
HORARI ESTIU MESOS JULIOL I AGOST

Us informem que com és habitual l'horari d'atenció durant els mesos de juliol i agost és de 8 a 15 h.

Adjuntem document sobre el protocol d'actuació en l'atenció presencial a la seu del CLC.
SEMINARI: DISFÀGIA OROFARÍNGIA EN EL MALALT ONCOLÒGIC DE CAP I COLL

A càrrec de Natàlia Fina i Anna Tomàs
Dissabte 24 d'octubre 2020 (4 hores)
CURSOS SUBVENCIONATS EN FORMAT AULA VIRTUAL A COST ZERO

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya us oferim diferents cursos subvencionats en format d'Aula Virtual. Aquests cursos estan destinats a treballadors/es adscrits al Règim General, autònoms/es i persones en situació d'atur.
FORMACIÓ ONLINE I WEBINARS GRATUÏTS

A l'apartat de Formació Externa del web del CLC trobareu enllaços a la Formació online i Webinars Gratuïts que ofereix La Intercol·legial.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat