REVISTA LOGOPÈDIA 36 

Properament rebreu la Revista Logopèdia número 36 en la qual s'ha volgut deixar constància de les repercussions de l'emergència sanitària causada per la COVID-19 en l'àmbit logopèdic. Esperem la trobeu interessant.

Recordeu que podeu consultar els números anteriors al Web, a Publicacions > Revista del CLC.
DECÀLEG PER A LA REFORMA DEL SISTEMA DE SALUT DE CATALUNYA

El Col·legi de Logopedes de Catalunya s'ha adherit al Decàleg per a la Reforma del Sistema de Salut de Catalunya. 
HORARI ESTIU 

Us recordem que l'horari d'atenció col·legial durant els mesos de juliol i agost és de 8 a 15 h. Romandrem tancats per vacances del 10 al 23 d'agost.

Adjuntem document sobre el protocol d'actuació en l'atenció presencial a la seu del CLC.
RECORDATORI: FRACCIONAMENT QUOTA SEGON SEMESTRE 2020 

Tal i com varem publicar en el full informatiu del passat 5 de juny de 2020, atenent a les dificultats econòmiques que la situació de crisi sanitària està ocasionant entre el nostre col·lectiu, la Junta de Govern va acordar fraccionar la quota de juliol corresponent al segon semestre de 2020 en dos pagaments: la primera meitat al mes de juliol i la segona meitat al mes d'octubre.
SEMINARI: DISFÀGIA OROFARÍNGIA EN EL MALALT ONCOLÒGIC DE CAP I COLL

A càrrec de Natàlia Fina i Anna Tomàs
Dissabte 24 d'octubre 2020 (4 hores)
AVANTATGES BANC SABADELL

Estalvi Periòdic - Una Eficient Eina per Estalviar
Producte pensat per anar estalviant amb tranquil·litat i crear així un fons de reserva. 
PRESTACIÓ D'ATENCIÓ SOCIAL A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT (PUA)

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social. 

El termini per a la presentació del formulari de sol·licitud és de l'11 de juliol al 10 de setembre de 2020.
TALLERS DE FORMACIÓ EN COMUNICACIÓ AUGMENTATIVA ORGANITZATS PER LA UTAC

Formació en Comunicació Augmentativa de 12 hores durant tot el curs, gratuïta, organitzada des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i impartida per professionals de la UTAC, professors de la Universitat de Barcelona. 

Inscripcions fins el 18 de setembre de 2020.
CURS SUBVENCIONAT EN FORMAT AULA VIRTUAL A COST ZERO

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya us oferim un curs subvencionat en format d'Aula Virtual. Està destinat a treballadors/es adscrits al Règim General, autònoms/es i persones en situació d'atur.
FORMACIÓ ONLINE I WEBINARS GRATUÏTS

A l'apartat de Formació Externa del web del CLC trobareu enllaços a la Formació online i Webinars Gratuïts que ofereix La Intercol·legial.
DESCOMPTES EN PRODUCTES APPLE

A través d'un acord entre la Intercol·legial i Microgestió s'ofereix als col·legis professsionals i els col·legiats/des que es poden beneficiar dels descomptes en productes Apple. 
CURSO ONLINE TERAPIA MIOFUNCIONAL OROFACIAL NIVEL I

Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León
31 de Julio y 1 de Agosto

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat