Us recordem que, com cada any, el CLC romandrà tancat la segona i tercera setmana d'agost.

SEMINARI: DISFÀGIA OROFARÍNGIA EN EL MALALT ONCOLÒGIC DE CAP I COLL

A càrrec de Natàlia Fina i Anna Tomàs
Dissabte 24 d'octubre 2020 (4 hores)

BLANQUERNA CURS 2020-2021


Diploma d'Especialització Universitària en Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu.

Descompte als col·legiats. 

MICROLAB - PROTECCIÓ DE DADES

Podeu consultar la Newsletter del mes de juliol sobre la Normativa de Protecció de Dades per a mantenir-vos informats sobre notícies, novetats i esdeveniments relacionats.

BEQUES CURS 2020-2021


Adjuntem el Real Decreto 688/2020, de 21 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques per al curs 2020-2021.


Aquest any el sistema de beques inclou l'alumnat amb Trastorn de l'Espectre Autista.

RECORDATORI: PRESTACIÓ D'ATENCIÓ SOCIAL A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT (PUA)

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

El termini per a la presentació del formulari de sol·licitud és de l'11 de juliol al 10 de setembre de 2020.
RECORDATORI: TALLERS DE FORMACIÓ ORGANITZATS PER LA UTAC

Adjuntem informació d'una formació en Comunicació Augmentativa de 12 hores gratuïta, organitzada des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i impartida per professionals de la UTAC i professors de la Universitat de Barcelona.
RECORDATORI: CURS AULA VIRTUAL: IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ EN L'ENTORN LABORAL

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya us oferim un curs subvencionat en format d'Aula Virtual. Està destinat a treballadors/es adscrits al Règim General, autònoms/es i persones en situació d'atur.
FORMACIÓ ONLINE I WEBINARS GRATUÏTS

A l'apartat de Formació Externa del web del CLC trobareu enllaços a la Formació online i Webinars Gratuïts que ofereix La Intercol·legial.
AVANTATGES DE LA INTERCOL·LEGIAL

Transformació Digital. Pàgines webs per a col·legiats/des. Pack 70€ que inclou: Domini + Email + Disseny pàgina web. 

Acord amb la Cambra de Comerç de Barcelona.
BIZBARCELONA 2020

Us informem que aquest any el saló BizBarcelona està previst pel 21, 22 i 23 de setembre.
FORMACIÓ CONTINUA EN TEMPS DE COVID-19

Us recordem el projecte de Formació Continua en Temps de COVID-19 del Consejo General de Colegios de Logopedas amb la col·laboració dels 14 col·legis de logopedes autonòmics.

Inscripcions a partir de l'1 de setembre a www.consejologopedas.eventbrite.es
Places limitades per ordre d'inscripció. Reserva de plaça: 10 €/sessió.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat