ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 23 D'OCTUBRE

Us recordem que per tal de certificar la identitat dels assistents, cal que el nom d'usuari de Zoom de cada assistent contingui el seu nom complet i el seu número de col·legiat/da. 

La càmera de tots els assistents haurà d'estar activada. 

I per facilitar l'organització, qui tingui intenció d'assistir a l'assemblea s'ha d'inscriure al següent formulari. 
REIAL DECRET LLEI 30 DE SETEMBRE DE 2020 

Nova informació sobre les mesures que es podran començar a adoptar a partir d'ara en relació a la reactivació de l'ocupació, protecció del treball i protecció del treballador autònom.
RECORDATORI: OFERTA DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA PERSONA DE SUPORT A LA DIRECCIÓ TÈCNICA

Termini de presentació el 18 d'octubre.
RECORDATORI: QUOTA OCTUBRE 

Tal com varem informar en el full informatiu del passat 5 de juny us recordem que en breu passarem el cobrament de la segona fracció corresponent a la quota exercent del segon semestre de 2020.

SEMINARI: DISFÀGIA OROFARÍNGIA EN EL MALALT ONCOLÒGIC DE CAP I COLL

(Places exhaurides - Apunta't en llista d'espera)


A càrrec de Natàlia Fina i Anna Tomàs
Dissabte 24 d'octubre 2020 (4 hores)

BANC SABADELL 

Oferta d'Autorenting per a col·legiats/des.
TEATRE POLIORAMA 

Descompte 20% en els dos espectacles AQUEST PAÍS NO DESCOBERT, DE MARES I FILLES i EL MÈTODE GRÖNHOLM.

Trobareu el codi promocional a la pàgina Web del CLC, Àrea Col·legial, zona restringida. 
RECORDATORI: FORMACIONS SUBVENCIONADES CONSORCI 2020-2021 

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya hem tingut accés a diferents cursos subvencionats per als col·legiats/des. Aquests cursos estan destinats a treballadors/es adscrits al Règim General, autònoms/es i persones en situació d'atur.

Trobareu el calendari d'accions formatives sense cost a l'apartat Formació Externa del Web del Col·legi. 
FORMACIÓ CONTINUA EN TEMPS DE COVID-19 

Des del Consejo General de Colegios de Logopedas compartim el projecte de Formació Continua en Temps de COVID-19 amb la col·laboració dels 14 col·legis de logopedes autonòmics.
COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE MURCIA

LOGOPEDIA & ESTILL VOICE CRAFT (modalidad online)
17 y 18 de octubre  

COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE CASTILLA Y LEÓN


TERAPIA MIOFUNCIONAL OROFACIAL. NIVEL II (modalidad online)

24 de octubre y 7 de noviembre


TERAPIAS FUNCIONALES EN LA AFASIA (modalidad online)

28 y 29 de noviembre

COLEGIO DE LOGOPEDAS DE MADRID 


INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN TUMORES DE CABEZA Y CUELLO (modalidad online)
20 y 21 de noviembre

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat