CITA PRÈVIA

Us recordem que l'horari presencial del Col·legi és de 9 a 15 h i l'horari d'atenció telefònica de 9 a 15 i de 16 a 18 h.

En el cas que sigui imprescindible una visita presencial s'haurà de sol·licitar cita prèvia a través de l'adreça de correu electrònic info@clc.cat o bé per telèfon al 93 487 83 93. 
REVISTA LOGOPÈDIA 37

Us informem que aquest mes rebreu la Revista Logopèdia número 37 amb continguts molt interessants.

Conscients que hem de ser més sostenibles us recordem que podeu demanar la Revista en format digital. Ho podeu comunicar a info@clc.cat i la rebreu al vostre correu electrònic. 
CANVI A FORMAT ONLINE DE LES 14es JORNADES INTERDISCIPLINÀRIES CATALANES DE RESIDÈNCIES DE GENT GRAN 

El 12 i 13 de març de 2021 es celebraran les 14es Jornades Interdisciplinàries Catalanes de Residències de Gent Gran, que estan organitzades per nou dels Col·legis professionals implicats en l'atenció d'aquest sector de la població, entre ells el CLC.

Aquestes jornades estan adreçades a tots els professionals del sector de les residències de gent gran, així com a tots aquells professionals que puguin estar interessats.
COMUNICAT OFICIAL LEY ORGÁNICA 03/2020

El Consejo General de Colegios de Logopedas celebra aquesta nova Llei i les converses mantingudes amb el Ministerio de Educación y Formación Profesional perquè representa un gran pas cap a una millor atenció a l'alumnat amb dificultats de comunicació i/o llenguatge.
ENTREVISTA A MIREIA SALA, FRANCESC VILA I CLIMENT GINÉ SOBRE LA LOGOPÈDIA A EDUCACIÓ

El passat 16 de desembre la presidenta de Consejo General de Colegios de Logopedas va emetre un comunicat en el qual va exposar l'estat de la qüestió de la logopèdia en educació. En aquest comunicat va anunciar que properament es faria públic un document que recull una proposta fonamentada de el paper que podria fer el logopeda dins el sistema educatiu inclusiu, des d'un enfocament naturalista, d'acord amb els estàndards internacionals actuals i la millor evidència disponible.

Adjuntem una entrevista a les persones que participaran en l'acte de presentació pública de l'esmentat document: Mireia Sala, Francesc Vila i Climent Giné.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat