RECORDATORI HORARI CLC

Horari d'atenció telefònica de 9 a 15 i de 16 a 18 h.

Horari d'atenció presencial de 9 a 15 h, amb cita prèvia degut a la situació actual.

Podeu demanar cita a info@clc.cat o bé al 93 4878393.
14es JORNADES INTERDISCIPLINÀRIES CATALANES DE RESIDÈNCIES DE GENT GRAN

El 12 i 13 de març de 2021 es celebraran les 14es Jornades Interdisciplinàries Catalanes de Residències de Gent Gran, que estan organitzades per nou dels Col·legis professionals implicats en l'atenció d'aquest sector de la població, entre ells el CLC.

Aquestes jornades estan adreçades a tots els professionals del sector de les residències de gent gran, així com a tots aquells professionals que puguin estar interessats.
EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA COMUNICACIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA SALUD

El grau en Logopèdia de la Universitat Blanquerna organitza la jornada:
Impacte de la covid-19 en la Comunicació, l'Educació i la Salut 
Parlarem dels canvis produïts en aquests àmbits i els nous reptes que es plantegen a partir d'ara.

12 de febrer
Més informació: https://t.co/D4SA4Cx9XI

Important: Per participar cal inscriure's en aquest enllaç: https://t.co/LKhzrcBpZl

Amb la col·laboració del Col·legi de Logopedes de Catalunya

MONOGRÀFIC: TERÀPIA MANUAL APLICADA A LA INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA EN TRASTORNS DE LA VEU @BLANQUERNA


Format presencial els dies 26 i 27 de febrer i 16 i 17 d'abril


Descompte als col·legiats!


Amb la col·laboració del Col·legi de Logopedes de Catalunya

RECORDATORI: BARCELONA DENTAL SHOW

El Col·legi de Logopedes de Catalunya ha signat un conveni de col·laboració amb Barcelona Dental Show, un nou esdeveniment d'innovació pel sector de la salut dental que té l'objectiu d'apropar als professionals del sector tota la innovació i les tendències de futur.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat