SOL·LICITUD DE CANVI DE GRUP DE VACUNACIÓ

El Consejo General de Colegios de Logopedas sol·licita a la Dirección General de Salud Pública el canvi de grup de vacunació dels logopedes més ajustat a les seves pràctiques clíniques.

També trasllada a les autoritats competents la preocupació sobre quin tipus de vacuna s'administrarà als professionals sanitaris majors de 55 anys.
DIA EUROPEU DE LA LOGOPÈDIA 2021

En motiu del Dia Europeu de la Logopèdia 2021 s'ha programat la videoconferència gratuïta "Tips para la telepráctica logopédica" pel proper 4 de març de 2021 de 19 h a 20.30 h a càrrec de la Dra. Amanda Blackwell, SLPD, CCC-SLP.

Si hi esteu interessats, ompliu el qüestionari enllaçat per tal de què la conferència s'adeqüi al màxim a les vostres necessitats.
14es JORNADES INTERDISCIPLINÀRIES CATALANES DE RESIDÈNCIES DE GENT GRAN

El 12 i 13 de març de 2021 es celebraran les 14es Jornades Interdisciplinàries Catalanes de Residències de Gent Gran, que estan organitzades per nou dels Col·legis professionals implicats en l'atenció d'aquest sector de la població, entre ells el CLC.

Aquestes jornades estan adreçades a tots els professionals del sector de les residències de gent gran, així com a tots aquells professionals que puguin estar interessats.
MONOGRÀFIC: TERÀPIA MANUAL APLICADA A LA INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA EN TRASTORNS DE LA VEU @BLANQUERNA

Format presencial els dies 26 i 27 de febrer i 16 i 17 d'abril.

Descompte als col·legiats!

Amb la col·laboració del Col·legi de Logopedes de Catalunya.

JORNADA ONLINE I GRATUÏTA: VALORACIÓ DE LA LLENGUA ORAL EN CONTEXT ESCOLAR. METODOLOGIA CONVERSACIONAL


Organitza la UVic-UCC/UOC amb motiu del Dia Europeu de la Logopèdia 2021.


Divendres 5 març de 16 a 17 h a càrrec de Marta Gràcia Garcia.

TEATRE POLIORAMA

Espectacle ELS BRUGAROL a partir de l'11 de març fins el 2 de maig amb el 20% de descompte per a totes les funcions.

Trobareu el codi promocional a l'àrea restringida del Web, a l'àrea col·legial, informacions i recursos. 

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat