BARCELONA DENTAL SHOW

En aquesta Taula Rodona s'analitzaran les condicions, avantatges i limitacions del tractament coordinat entre logopedes especialitzats en Teràpia Miofuncional i odontòlegs, especialment en relació amb Odontopediatria, Ortopèdia Orofacial i Ortodòncia. Quin és el millor moment d'actuació de cada professional? De quina manera podem aconseguir una coordinació efectiva per assegurar resultats estables?
DEFUNCIÓ CARMINA MARTÍN GARRIDO

Ha mort la logopeda Carmina Martín Garrido. Va ser presidenta del Colegio de Logopedas de Andalucía i també del Consejo General de Colegios de Logopedas. Des del CLC lamentem la seva pèrdua i donem el nostre condol a la seva família en aquests moments de tristesa i dolor.
2ª EDICIÓN VIRTUAL DE LA III JORNADA SOREFON-SOMEF: NUEVAS PERSPECTIVAS EN AFASIA

Jornada en línia el 28 de gener de 2022 de 15:45 h a 20:30 h. S'oferirà un preu especial per a logopedes col·legiats.
COMISSIÓ DE DONES I IGUALTAT 

La Comissió de Dones i Igualtat de La Intercol·legial ha organitzat la iniciativa anomenada "Crit per les dones afganeses" per aixecar la veu i denunciar la situació inhumana que estan patint elles i les seves famílies.

L'acte central serà el 27 de novembre a les 18:00 h. Cada inscripció donarà presència anònima a l'acte en forma d'una cadira virtual.

Podreu trobar tota la informació en aquesta pàgina web: https://critvirtual.com
CURSOS DE CATALÀ

El Consorci per a la Normalització Lingüística ha obert el període per a realitzar les proves de col·locació que permeten assignar als futurs alumnes el nivell adient segons els seus coneixements. Aquestes proves, que són un requisit per a la inscripció, es poden sol·licitar fins al 10 de desembre. 

La inscripció dels cursos d'hivern tindrà lloc del 17 al 21 de desembre i estarà marcada per l'ampliació de l'oferta dels cursos presencials.
INFORMACIÓ SOBRE LA 3a CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL

Informar-te que encara es pot demanar l'ajut a la solvència empresarial. Fins aquest divendres, 19 de novembre a les 14:00 h, estarà obert el tràmit telemàtic d'inscripció prèvia a través de Canal Empresa.

Et recordem que aquests ajuts s'adrecen a autònoms i pimes, i els imports són de fins a 3.000 euros, si tributen per estimació objectiva a l'IRFP (sistema de mòduls), i d'entre 4.000 i 200.000 euros, en la resta de models de tributació.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat