REGISTRA'T

Gràcies, les dades de registre han estat rebudes correctament al CLC i hem enviat* les teves dades d'accés al correu-e que has indicat en el formulari.

Una vegada verificada pel CLC la teva identitat, rebràs un nou correu-e confirmant que ja pots accedir amb seguretat a les àrees restringides del web.

*Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Al registrar-te, acceptes la Política de Privacitat del CLC i l'ús de galetes
Registrar-me

* Registrant-te podràs accedir a totes les àrees restringides del web, veure-publicar ofertes a la borsa de treball del CLC i recuperar el teu mot de pas si l'oblides
Inicia sessió com usuari/a CLC Has oblidat la teva clau d'accés? 

Hem enviat un correu electrònic a l'adreça amb què et vares registrar que conté el teu mot de pas.

*Recorda que si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Recuperar

Enviarem el teu mot de pas al correu-e amb el que et vares registrat.

Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

inici > Política de Privacitat del CLC
Avís Legal i Política de Privacitat

Objecte Social. COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA (d’ara endavant, EL COL·LEGI) és una entitat que té entre les seves funcions la de vetllar per la millora de la professió de logopèdia.

Identificació. En compliment amb el deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web www.clc.cat.

      Denominació: COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA
      Domicili: Passatge Pagès 13, 08013, Barcelona
      Telèfon: +34 93 487 83 93
      Correu electrònic: info@clc.cat
      CIF: Q-5856430-C
      Inscrita al Registre Públic de Col·legis Professionals de Catalunya amb el nº LOGO/C-200, a 9 de setembre de 1999

Propietat intel·lectual i industrial. Els continguts proporcionats per COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA o de les persones físiques o jurídiques que s'informi mitjançant l'adquisició d'un producte o servei. COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tots aquests drets.

La cessió d'aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més a més del contingut inclòs a COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació. COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s'ha de confiar en ella como si ho fos. COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

Condicions d’ús. COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'aquesta, sense necessitat d'avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l'usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l'ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquest o dels seus virus informàtics, d'errades operatives o d'interrupcions en el serveis o transmissió o d'errades en la línea en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU i DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, informem que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades per les següents finalitats, sempre i quan vostè així ho hagi sol.licitat i consentit:

En cap cas EL COL·LEGI farà servir les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les descrites anteriorment, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat. EL COL·LEGI es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments establerts a l’anomenat Reglament.

Les dades facilitades per formar per rebre les nostres comunicacions o les facilitades per accedir a l’àrea d’usuari registrat es conservaran als nostres registres mentre vostè no sol.liciti la cancel.lació de les mateixes.

Les dades facilitades per fer-nos arribar una consulta o sol·licitud es conservaran mentre existeixi una obligació legal de conservació o se’n puguin derivar responsabilitats jurídiques de la gestió realitzada pel COL·LEGI.

Les dades facilitades per col·legiar-se online o modificar les seves dades, es conservaran mentre vostè no sol.liciti la seva baixa tot i que es podran conservar a posteriori bloquejades si existeix obligació legal de conservar-les.

No obstant això, vostè pot sol.licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació, supressió, limitació o oposició al seu tractament, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. També us informem del dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Competent en matèria de Protecció de Dades, en cas que considereu que en el tractament de les vostres dades no s’està respectant els vostres drets.

Identitat del responsable: COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA – Passatge Pagès 13, 08013, Barcelona – T. +34 93 487 83 93 - info@clc.cat.

Identitat del Delegat de Protecció de Dades: MICROLAB HARD S.L. - c/ Santiago Rusiñol 8 Local 11, 08750, Molins de Rei - T. 93 680 38 25 - Correu-e: lopd@microlabhard.es.

Política de protecció de menors. Qui facilita les seves dades a través del correu electrònic o dels formularis habilitats en aquesta pàgina web, n’accepta el seu tractament i declara formalment tenir més de 18 anys.

Està prohibit l’accés i l’ús d’aquesta pàgina per part de persones menors de 18 anys d’edat.

EL COL·LEGI recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També us informem que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials. Al seguir el nostre perfil a les xarxes socials dóna el seu consentiment exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb la seva política de privacitat. També presta el seu consentiment exprés al COL·LEGI per al tractament de les seves dades contingudes al llistat d’amics i al fet que les notícies publicades sobre qualsevol activitat, projecte o servei del COL·LEGI apareguin al seu mur.

Conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, l’informem que les dades personals dels seguidors del COL·LEGI a les xarxes socials, seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és el COL·LEGI, amb la finalitat de mantenir-los informats a través de les xarxes socials sobre els nostres serveis i activitats.

La seva petició per connectar, implica necessàriament, el seu consentiment per realitzar els tractaments assenyalats.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials esdevindran informació de caràcter públic, de manera que els usuaris hauran de posar especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El COL·LEGI no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades de les quals estiguin publicades o incloses en comentaris, podran sol.licitar al COL·LEGI la seva cancel.lació.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitar el tractament de les seves dades, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, adreçat al COL·LEGI o el Delegat de Protecció de Dades. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Competent en matèria de Protecció de Dades.

Identitat del responsable: COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA – Passatge Pagès 13, 08013, Barcelona – T. +34 93 487 83 93 - info@clc.cat.

Identitat del Delegat de Protecció de Dades: MICROLAB HARD S.L. - c/ Santiago Rusiñol 8 Local 11, 08750, Molins de Rei - T. 93 680 38 25 - Correu-e: lopd@microlabhard.es.

Enllaços a d’altres Webs. El COL·LEGI no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l'usuari. El COL·LEGI no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'utilitzar o d'utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web del COL·LEGI com en accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.